5 manieren om kinderen te helpen omgaan met hun emoties

Ouder zijn is een van de belangrijkste missies op aarde. Het zorg dragen voor de toekomstige generatie van de wereld brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het kan vooral uitdagend zijn wanneer je kinderen nog niet begrijpen wat er met hen gebeurt of hoe ze om moeten gaan met het leven in het algemeen. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de ouders om erachter te komen hoe hun kinderen zich voelen en om ze te helpen omgaan met hun emoties.
Hierbij 5 manieren van hoe om te gaan met deze momenten waarbij je kind hulp nodig heeft bij het begrijpen van zijn/haar emoties:

  1. Blijf zelf rustig


Kinderen doen het gedrag na dat ze om zich heen zien. Vaak verbaast het je wanneer je je kind dezelfde dingen hoort zeggen of dezelfde dingen ziet doen als andere mensen. Dit is echter de manier hoe kinderen de wereld om zich heen leren kennen. Door dit te doen leren kinderen om te gaan met prikkels om zich heen en leren ze hoe zich staande moeten houden in het leven.
Je kunt je kind hierbij helpen door zelf rustig gedrag te vertonen. Jij als ouder bent de eerste persoon die je kind begint na te doen. Alles wat hij/zij jou ziet doen, lijkt voor je kind hetgeen dat hij/zij ook moet doen om te overleven en succesvol te zijn.
Door zelf rustig gedrag te vertonen, kun je er zeker van zijn dat je kind leert om op de juiste manier te reageren in bepaalde situaties.


2. Bied keuzes aan


Een andere manier om je kind te helpen om te gaan met zijn/haar emoties is door keuzes aan te bieden. Dit kan eenvoudig in de praktijk worden gebracht bij het uitkiezen van kinderkleding in een winkel of bij het kiezen van een maaltijd thuis. In plaats van voor je kind te kiezen, geef je hem/haar twee opties waaruit je kind kan kiezen. Op deze manier heeft je kind het gevoel alsof het de controle over de situatie heeft en dat zijn/haar keuze er toe doet. Maar uiteindelijk ben jij als ouder degene die de situatie onder controle houdt.


3. Vraag je kind of je kunt helpen of bied aan om iets samen te doen


Kinderen leren hun emoties begrijpen en leren ermee omgaan door alles wat ze meemaken en door alles wat ze om zich heen zien gebeuren. Wanneer je in de gaten hebt dat je kind moeilijkheden ervaart, vraag dan of je hem/haar kunt helpen. Je kind voelt zich misschien beter door simpelweg te weten dat jij er voor hem/haar bent. Kinderen weten niet altijd even goed hoe ze hun gevoelens moeten uiten. Ze hebben hier vaak het begrip en de ondersteuning van hun ouders voor nodig.


4. Spreek hun taal


Iedereen heeft zijn/haar eigen ‘liefdestaal’. Met andere woorden, iedereen voelt zich op een unieke manier gewaardeerd of geliefd. Sommige mensen voelen zich goed wanneer hun gevoel wordt bevestigd door woorden en anderen voelen zich goed wanneer ze cadeaus ontvangen, terwijl anderen weer meer waarde hechten aan qualitytime. Voor kinderen geldt precies hetzelfde.
Door de reacties en voorkeuren van je kind te observeren, kom je erachter door welke kleine gebaren je je kind geliefd kan laten voelen. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld het lezen van een boek samen met je kind of het geven van een leuk cadeautje, zoals kleding. Afhankelijk van de voorkeuren, laat je kind je wel merken waarmee hij/zij zich gewaardeerd voelt.


5. Praat over hoe ze zich voelen en respecteer dit


Kinderen voelen dezelfde emoties als volwassenen. Het grote verschil is dat kinderen deze emoties ervaren voor bepaalde situaties die misschien minder belangrijk lijken dan de situaties waar volwassenen mee te maken hebben. Het is daarom erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze worden begrepen en serieus worden genomen wanneer ze hun emoties tonen.
Ouders zijn de belangrijkste mensen in het leven van een kind, dus wanneer je je kind laat voelen dat je met hem/haar meeleeft, betekent dit al enorm veel voor hem/haar. Wanneer je kind ergens mee lijkt te zitten, probeer dan te praten over zijn/haar gevoelens. Dit en het respecteren van zijn/haar gevoelens kan de stemming of de dag van je kind op een positieve manier doen veranderen.

VORIGE POST
VOLGENDE POST

Producten